Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de bilgi iletişim teknolojileri ve ekonomik büyüme:ekonometrik bir analiz (1980-2008)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bilgi iletiĢim teknolojileri (BiT) ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 1980-2008 dönemi için, BİT ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, çok değiĢkenli eş-bütünleşme analizi, hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri ve vektör hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, kısa ve uzun dönemde ekonomik büyüme BİT’ten pozitif olarak etkilenmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de BİT’in ekonomik büyümeye katkısının diğer üretim faktörlerine göre daha düşük oranda olduğu tespit edilmiştir. Hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri, ekonomik büyüme ile bilgi arasında iki yönlü bir nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate the relationship between information and communications technology and economic growth in Turkey. For this purpose for the period of 1980-2008, the relationships between ICT and real economic growth rate are analyzed econometrically by employing multivariate cointegration analysis, error correction-augmented Granger causality tests and vector error correction model. According to the results, economic growth is positively effected by ICT in the short and long run. However, it is observed that the contribution of ICT to the economic growth is less than that of other product factors in Turkey. Error correction-augmented Granger causality tests show that there is bi-directional causality between ICT and economic growth.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :