Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de lisans düzeyinde finans eğitim konuları: eğiticimler ve uygulayıcıların görüşleri kapsamında mevcut durum ve beklentiler

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı eğitimcilerin ve uygulayıcıların görüşleri kapsamında Türkiye'de lisans düzeyinde finans eğitim konularına ilişkin mevcut durumun ve beklentilerin tespit edilmesidir. Çalışma bir alan araştırmasıdır ve veriler anket uygulaması ile elde edilmiştir. Anket çalışmasıyla eğitimcilerin ve uygulayıcıların bakış açılarına göre finans alanında çalışacak kişiler için gerekli olan lisans düzeyinde finans eğitim konularının önemlilik düzeyleri ve bu konuların öğrencilere aktarılma yeterlilik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada, finans alanında çalışacak kişiler için gerekli olacak lisans düzeyinde finans eğitim konularının önemlilik düzeyleri ile bu konuların eğitim kurumlarında öğrencilere aktarılma yeterlilik düzeyleri arasında eğitimciler ve uygulayıcıların algıları arasında farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'de lisans düzeyinde finans eğitim konularının hem önemlilik düzeyleri hem de bu konuların öğrencilere aktarılma yeterlilik düzeyleri eğitimciler ve uygulayıcılar açısından farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the current situation and the aspects of the bachelor's level finance education topics in Turkey according to the views of academicians and executors. This study is a field work and the data is obtained by implementing a survey. By the survey, according to the academicians and executors view for people who will work in financial field it is tried to determine the importance level of financial topics of bachelor degree and the sufficiency level of transferring these topics to the students. Also in study, for people who will work in financial field it is tried to determine the difference between perception levels of academicians and executors about importance level of financial topics of bachelor degree which will need and the sufficiency level of transferring these topics to the bachelor. According to the result of the study, In Turkey, both the importance and sufficiency level of transferring finance education topic to the students differs in terms of academicians and executors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :