Yıl 2017, Sayı : 75 Sayfalar 155 - 170 2017-07-01
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısının Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü Uygulaması
Yusuf TEPELİ
13 261

Öz Portföy çeşitlendirilmesi yoluyla ortadan kaldırılamayan sistematik risk tüm finansal piyasaları etkilemektedir. Sistematik riskin ölçüsü olan ve hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını(volatility) gösteren beta katsayısı, işletmelerin değerinin tespitinde son derece önemlidir. Ancak halka açık olmayan şirketlerin tarihi fiyat verileri olmadığından beta katsayısı ölçülememekte yalnızca halka açık şirketlerden yola çıkılarak tahmin edilebilmektedir. Çalışmada öncelikle halka açık olan ve BİST Turizm sektöründe yer alan 12 şirketten süreklilik arz eden 9 tanesinin 2011-2015 yılları arasındaki üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablolarından elde edilen rasyolarıyla, FİNNET’ten elde edilen aynı dönemlere ilişkin beta katsayıları panel veri analizine sokularak bir regresyon modeli oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan bu model aynı sektörde yer alan ve halka açık olmayan şirketin verileriyle çalıştırılarak, halka açık olmayan şirketin beta katsayısı tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda halka açık olmayan şirketin beta katsayısı 0.676 olarak bulunmuştur. Bu da bize endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %6.76 değer kazanmasının, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin %6.76 düşmesinin beklendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Halka Açık Olmayan Şirketler, Sistematik Risk, Beta Katsayısı, Turizm Sektörü
Almisher, Mohamad A.- Kish, Richard J. (2000), “Accounting Betas – An Ex Anti Proxy For Risk Within The IPO Market”, Journal of Financial and Strategic Decisions, Volume: 13, Number: 3.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Yusuf TEPELİ