Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzları açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada hedonik tüketim nedenleri ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzı arasındaki ilişkiler ve bu iki olgu açısından tüketicilerin sosyo demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hedonik tüketim nedenleri ve gönüllü sade yaşam tarzı ölçekleri kullanılarak İzmir ilinde kota örneklemesi yoluyla 427 kişi ile anket yapılmıştır: Araştırmada tüketicilerin hedonik satın almaya ilişkin 5 nedene sahip olduğu ve GSYT’nın 4 boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Hedonik tüketim nedenleri ile GSYT arasındaki ilişki analizlerine göre alışverişte macera ve fikir edinme yönelimi yüksek tüketicilerin GSYT’nın belirgin şekilde düşük olduğu, değer elde etmek ve başkalarını mutlu etme üzerine kurulu bir hedonik davranışa sahip tüketicilerin ise GSYT yönelimleri daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Alışverişin sosyalleşme olarak görülmesinin ise GSYT üzerinde genel olarak belirleyici bir özellik olmadığı ancak bu tüketici grubunun yaşamın maddi olmayan yönlerine daha fazla önem verdiği sonucuna varılmıştır. GSYT en yüksek grubun karakteristik özelliklerinin değer yönelimli alışverişler yapan, alışverişlerinde başkalarını mutlu etmeyi de amaç edinen, eğitim ve gelir düzeyi nispeten daha düşük, orta ve üstü yaşta, evli ve kadın tüketiciler olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it has been purposed to determine the relationship between the reasons of hedonic consumption and Voluntary Simplicity Lifestyle ((VSL) and socio demographic characteristics in regard of both subjects. With this purpose, quota sampling surveys were made with 427 people in İzmir province by using the questionnaire including reasons of hedonic consumption and voluntary simplicity lifestyle scales (VSL). It is point out with the research that consumers have 5 different reasons of hedonic consumption and VSL consist 4 dimensions. According to correlation analysis between the reason of hedonic consumption and VSL, consumers who have high adventure and idea tendency on shopping have less VSL level and consumers who have high hedonic behavior in value and role shopping high VSL conscious. Social shopping behavior is not significant effect on VSL although it is concluded that the group of consumers with high social shopping orientation gives an importance to non-material aspect of life. It is also found that the characteristics of highest VSL orientation group are have high orientation of value shopping, role shopping, relatively less education and income level, middle and older age, married and female consumers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :