Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin satın alma davranışında çevre bilincinin etkileri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin, sanayileşme sürecini izleyen dönemlerde göz ardı edilen ancak özellikle son on yıl içinde etkileri oldukça artan çevre kirliliğine yönelik olarak, duyarlılıklarının arttığı görülmektedir. Tüketiciler ellerindeki satın alma gücüyle işletmelerin sorumluluklarının farkına varmalarını ve çevreyi koruyacak uygulamalara yönelmelerini de sağlamaktadırlar. Tüketicilerin bilinç düzeyinde meydana gelen artış ve buna bağlı olarak çevreye zarar vermeyen ürünlere yönelmeleri ve satın alma davranışlarında çevre bilincinin daha da etkili olmasıyla birlikte, işletmelerin de “yeşil işletmecilik”, “çevreci pazarlama” gibi kavramlarla tanımlanabilen faaliyetlere yöneldikleri görülmektedir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle tüketicilerin çevre bilinç düzeyleri irdelenecek, daha sonra ise çevre bilincinin satın alma davranışına etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Consumers’ consciousness to environmental pollution, that had been disregarded in the period following industrialization process but whose effects has been growing especially in the past ten years, is increasing.Consumers, with their purchasing power, make companies to realize their responsibilities and tend to some applications that protect the environment. Companies bear to some activities such as “green management”,“environmental marketing”, with an increase at the consciousness level of consumers and thus their bear to the environmentalist products and ascending effect of environmental consciousness over purchasing behavior. In this context, all the consciousness level of consumers will be explicated firstly and then effects of environmental consciousness over purchasing behavior will be evaluated in this study

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :