Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı : 1 Sayfalar 33 - 54 2017-03-17
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BURNOUT LEVEL OF THE PRACTITIONERS OF THE ACCOUNTANCY AND THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY EXECUTED ON THE BUSINESSES IN THE REGIONS OF TRB1 AND TRC2
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TRB1 VE TRC2 BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
Özcan DEMİR,Eray Ekin SEZGİN
16 261

Anahtar Kelimeler

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 17 Mart 2017
Bölüm Sayı
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Özcan DEMİR
Eray Ekin SEZGİN