Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The reversal of political liberalization in egypt

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Mısır’daki siyasi liberalleşme sürecinin gerilemesinin ardındaki kavramsal ve analitik konuları incelemektir. Bunu yapabilmek için, öncelikle Arap ülkelerindeki siyasi liberalleşme sürecini şekillendiren önemli yaklaşımlardan; uluslararası konjonktür, sivil toplum, siyasi kültür ve siyasi ekonomi yaklaşımları incelenecektir. Bu yaklaşımların analizinde, Mısır’ın iç siyasi yapısının önemli bir parçası olan “siyasi İslam’ın yükselişi,” diğer bir deyişle Mısır siyasi yapısında etkisi artan İslami politik yapılanma üzerinde yoğunlaşacaktır. Çalışma, “siyasi İslam’ın yükseliş,” faktörünün Mısır’daki siyasi liberalleşme ve siyasi liberalleşmenin gerilemesi süreçlerini açıklamaya çalışan her bir yaklaşımı ne şekilde etkilediğini inceleyecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this article is to examine conceptual and analytical issues behind the political deliberalization process in Egypt. In order to do that, the article will first study the approaches such as international context, civil society, political culture, and political economy, which are considered as significant factors that shape Arab countries’ political liberalization process. In this analysis, the article will concentrate on the most important component of the Egyptian domestic context, “rise of political Islam,” in other words, increasing role of Islamic fundamentalists in Egyptian politics. The article will examine how the “rise of political Islam” shapes each approach, which is effective in the processes of political liberalization and deliberalization in Egyptian political life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :