Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sporda sponsorluğun tüketicilerin satınalma niyetine yansıması

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sporda sponsorluğun tüketicilerde hangi ölçüde satın alma niyeti yarattığını ve tarafların gösterdiği davranışların satın alma kararlarları üzerinde ne tür etkileri olduğunu belirlemektir. Bu amaçla 509 kişiyle yapılan anketlerden elde edilen veriler tanımlayıcı ve lojistik regresyon analiz teknikleriyle değerlendirilmiştir. Sonuçlar, tüketicilerin % 57’sinin satın alma kararları üzerinde sponsorluğun olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak; fiyat ve kalite açısından rakip firmalarla yapılan kıyaslama sonuçlarının olumsuz olması halinde, sponsor firma ürünlerini satın alma niyetinde olanların oranının sadece % 8,3 olduğu belirlenmiştir. Lojistik regresyon analiz sonuçları, satın alma kararları üzerinde etkili olan başlıca değişkenlerin “ilgi düzeyi, kategorik uyum ve bireysel ilgiye uyum” olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aims of this paper are to determine to what extent sport sponsorships cause to buying intention in customers and what kinds of effects of behaviors parties’ on buying decisions are. For this purpose, the data collected by having interviewed with 509 consumers, was analyzed by using descriptive and logistics regression statistical techniques. The results indicate that sponsorships have positive effects on buying decisions of 57% of the consumers. However,where the negative results of being compared with rival firms from the point of view price and quality are concerned; the proportion of those who have buying intention the product of sponsor firms is only 8,3 percent. The results of logistics regression analysis indicate that primary variables, which effect on buying decisions are aff

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :