Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal çalışmacıların sosyal destek algılarının tükenmişliğe etkisi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, yönetici ve çalışma arkadaşlarından algılanan sosyal desteğin, sosyal çalışmacıların tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine üye 152 sosyal çalışmacı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, yöneticilerden algılanan sosyal desteğin, duygusal tükenme ve kişisel başarı olmak üzere tükenmişliğin iki boyutu üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bununla birlikte çalışma arkadaşlarından algılanan sosyal desteğin tükenmişliğin hiçbir alt boyutuna doğrudan etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, özellikle sosyal desteğin tükenmişlik üzerindeki etkisinin destek kaynakları bazında (yönetici ve çalışma arkadaşları) farklılaştığına ilişkin daha önceki araştırma sonuçlarını desteklemektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to investigate the effect of perceived social support from supervisors and co-workers on social workers' burnout levels. In this context, this study conducted on 152 social workers who are members of Association of Social Workers. According to results, social support from supervisor has direct effect on two burnout dimensions, emotional exhaustion and personal accomplishment. However, perceived social support from co-workers has no direct effect on three dimensions of burnout. This result support the previous results that, social support's effect on burnout might be differentiate in accordance with its sources like co-workers and supervisors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :