Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye yapısını etkileyen firmaya özgü faktörlerin analizi: imkb hizmet firmaları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kapsamında hisse senetleri İMKB’de işlem gören hizmet sektörü firmalarının sermaye yapısını etkileyen firmaya özgü faktörlerin saptanması amaçlanmış olup, bu amaç doğrultusunda söz konusu firmaların İMKB’nin web sitesinden elde edilen mali tablo bilgileri panel veri kullanılarak regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak hizmet firmalarının sermaye yapısını etkileyen en önemli faktörlerin karlılık, firma büyüklüğü, firmanın likiditesi ve firmanın varlık yapısı olduğu saptanmıştır. Araştırma bulguları finansal hiyerarşi yaklaşımına uygun olup, borç dışı vergi kalkanı, büyüme olanakları, firma riski, vergi ve borçlanma maliyeti değişkenlerinin hizmet firmalarının sermaye yapısını etkileyen önemli faktörler olmadığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

It is aimed to determine the firm characteristics that affect the capital structure of the firms in ISE service sector. In this context information obtained from the financial tables of the firms is analysed by using panel data analysis with regression model. According to the findings of the study the most important firm characteristics that affect the capital structure of service firms are profitability, firm size, liquidity and tangibility of firm assets. The findings of the study are parallel with the pecking order theory and nondebt tax shields, growth opportunities, business risk, tax and cost of debt are found to be unimportant factor that do not affect capital structure of service firms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :