Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Risk algısının marka sadakatine etkisi:cep telefonları kategorisinde bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda marka sadakati üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Araştırmacıların bir kısmı tüketicilerin sadakat gösterip göstermedikleri üzerine yoğunlaşırken bir kısım araştırmacılar ise marka sadakatinin nasıl oluştuğu üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yazında marka sadakatinin güven, bağlılık, imaj, vb boyutlar ile ilişkisi irdelenmiştir. Yürütülmekte olan çalışmada, benzer şekilde, tüketicilerin risk algıları ile marka sadakati arasındaki ilişki incelenmektedir. Cep telefonları üzerine yapılan araştırma, Antalya ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar tüketicilerin risk algılarının marka sadakati üzerinde etkisi olduğunu, ancak her risk algısının aynı düzeyde etkili olmadığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Recently, brand loyalty gains a lot of interest among the researchers, some focus whether or not consumers are showing loyal behaviour, meanwhile some other researchers study formation of brand loyalty. Relationship between brand loyalty and trust, commitment, image etc. is investigated in order to understand the brand loyalty concept. The current paper focuses on the relationship between brand loyalty and perceived risk in a similar manner. The results of the study conducted on cellular phones, in Antalya, show that the perceived risk effects brand loyalty intentions, however not all perceived risk dimensions have the same effect.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :