Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Prioritization of revenue management factors: a synthetic extent analysis approach

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration1
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Purpose: This paper presents a novel approach for revealing the success factors of revenue management practices in hospitality industry. Our study aims to point out the favorably contributing 'ingredients' of a successful revenue management application. We investigate what revenue managers have learned from their past experience by using real empirical data and fuzzy synthetic evaluation procedure. Researchers and practitioners may regard this work as a functional benchmark analyzing a function (revenue management) which is widely used in those companies belongs to a particular industry (hospitality industry). Design/methodology/approach: Revenue managers' judgments about the underlying success factors are highly subjective and qualitative in nature. In order to capture this imprecision, we employed the fuzzy synthetic extent analysis and provided with a sensible prioritization of the success factors. Research limitations/implications: Employing fuzzy concepts within a prioritization procedure requires constructing a fuzzy linguistic variable set and as-signing a fuzzy conversion scale to it. Usually the implementation steps in fuzzy techniques are more cumbersome when compared to the conventional multi attribute techniques (i.e. conventional AHP). Originality/value: This paper discusses the prioritization of effective factors that concede to a successful revenue management application in hospitality industry with a synthetic extent analysis approach. This paper provides with a 'snapshot' of the current practice in the area and serves for researchers and practitioners.

Özet İngilizce :

Amaç: Bu makale, konaklama sektöründe getiri yönetimi uygulamalarının başarı faktörlerini ortaya çıkarmak için yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada, başarılı bir getiri yönetimi uygulamasına olumlu katkı verecek içerikler belirlenmeye çalışılmıştır. Getiri yönetimi uygulayıcılarının deneyimlerinden faydalanılarak elde edilen ampirik verilerin analizinden sonra bulanık sentetik değerlendirme prosedürü uygulanmıştır. Bu çalışma birçok farklı sektörde (konaklama sektörü) kullanılabilecek fonksiyonel karşılaştırma analizinin (getiri yönetimi) bir örneği olarak araştırmacı ve uygulamacıların ilgisini çekebilir. Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Çalışmada geçen başarı faktörleri ile ilgili olarak getiri yönetimi uygulamacılarının deneyimleri ve yargıları subjektiftir. Buradan hareketle, çalışmada uygulanan bulanık sentetik analizi ile başarı faktörlerinin daha mantıksal bir önceliklendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma Sınırlamaları/Etkileri: Önceliklendirme prosedürü ile bulanık kavramların uygulanması, bulanık dil değişkenlerinin belirlenmesi ve bunların bulanık ölçekte dönüşümünü gerektirmektedir. Genelde bulanık teknikleri uygulama adımları çok kriterli karşılaştırma teknikleri (AHP) için uygulanması zordur. Özgünlük/Değer: Bu çalışma konaklama endüstrisinde başarılı getiri yönetimi uygulamaları için etkili olan faktörlerin önceliklendirmesi için sentetik kapsam analizinin kullanımını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, çalışma, mevcut uygulamalara bir bakış açısı sunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :