Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazar yönlülük, kalite yönlülük ve işletme performans ilişkisi: ilaç sektöründe yapılan bir çalışma

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilgili yazın değerlendirmelerinden hareket edilerek, (1) pazar yönlülüğün işletme performansı üzerinde etkisini belirlemek (2) kalite yönlülüğün işletme performansı üzerinde etkisini belirlemek ve (3) kalite yönlülüğün pazar yönlülük üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın uygulama aşamasını İstanbul ilinde faaliyet gösteren 140 ilaç işletmesi oluşturmaktadır. 76 ilaç işletmesinden 230 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Türkçe yazında bu üç kavramın birlikte araştırıldığı teorik ya da ampirik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışma sonucunda, elde edilen bulgular gerek uygulamacılar gerekse akademisyenlere önemli sonuçlar sunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, pazar yönlülüğün ve kalite yönlülüğün işletme performansı üzerinde pozitif etkisinin olduğu ayrıca kalite yönlülüğün pazar yönlülük üzerinde pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to (1) determine the effect of market orientation on business performance, (2) the effect of quality orientation on business performance, and (3) the effect of quality orientation on market orientation. The application area of this study is consisted of 140 medicine company in İstanbul. 230 surveys from 76 medicine company are evaluated. In the Turkish literature, it is not found any theoretical and empirical studies that investigate all three concepts. Consequently, in the end of the study offers important results for not only the appliers but also for the researchers. According to the data observed the effect of market orientation and quality orientation on business performance is positive and quality orientation has positive effects on market orientation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :