Yıl 2019, Sayfalar 263 - 278 2019-08-26
Kilit Denetim Konuları: BİST İmalat Sektöründe Faliyette Bulunan İşletmelerin 2017 Yılı Denetim Raporlarının İncelenmesi
Yasemin ERTAN,Ekinç KIZIK
11 261

Öz Denetim yaklaşımlarında meydana gelen gelişmelere rağmen, uzun yıllardır, denetim raporları standart kelimeler içeren ve yalnızca finansal tabloların geçerli muhasebe çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bilgi veren dökümanlar olmaya devam etmiştir. Paydaşların, gerçekleştirilen bağımsız denetime ilişkin daha kapsamlı bilgi talep etmeleri sonucunda “kilit denetim konuları” terimi ortaya çıkmıştır. Kilit denetim konuları, denetçinin bağımız denetim sürecinde üzerinde en fazla çaba sarf ettikleri konulardır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Standardı 701, bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konularının açıklanması ile ilgili düzenlemeleri içermektedir ve 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Çalışmamızda Borsa İstanbul’da işlem gören imalat işletmelerinin 2017 yılına ait bağımsız denetim raporları incelenmiştir. Çalışmamızın amacı, kilit denetim konularına ilişkin ilk uygulamaların, imalat sektörü, imalat sektörünün alt sektörleri ve denetim firmaları açısından değerlendirmektir. Çalışmamızın sonucunda, kilit denetim sayısının en fazla olduğu alt sektörün sektörün metal eşya, makine ve gereç yapım alt sektörü olduğu, denetim raporlarının %4,52’sinde kilit denetim konusunun yer almadığı ve en fazla sayıda kilit denetim konusunun hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Bağımsız Denetim, Denetim Raporları, Kilit Denetim Konuları, BIST İmalat Sektörü
ACCA (2018), Key audit matters: unlocking the secrets of the audit, https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/Key-audit-matters/pi-key-audit-matters.pdf (02.17.2019).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019


Makalenin Yazarları
Yasemin ERTAN
Ekinç KIZIK