Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerin iky uygulamaları çerçevesinde değişen yasal çevreye tepkileri: yeni bir tepki olarak “fırsatçı uyum”

Yazar kurumları :
Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada örgütlerin insan kaynakları uygulamalarında değişen yasal çevreye verdikleri tepkiler incelenmektedir. Bu konu ele alınırken temel olarak kaynak bağımlılığı yaklaşımı ve kurumsal kuramdan yola çıkılmış ve bu kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde örgütlerin yeni ortaya çıkan yasal yükümlülükler karşısında, ne ölçüde kaçındıkları ne ölçüde çevresel sınırlılıklara uyum sağladıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda, örgütlerin genel olarak kurumsal çevreyi reddetmedikleri fakat çevresel sınırlılıklar içerisinde kendi teknik faaliyetlerini koruyacak aktif seçimler yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, Oliver'ın (1991) çalışmasında belirlenen tepkilerden farklı olarak örgütlerin birçok durumda fırsatçı uyum tepkisi gösterdikleri bulgusuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, organizations' response to the changing legal environment in terms of their HRM practices was investigated. Within the frame of resource dependency approach and institutional theory, to what extent the organizations avoid the legal responsibilities and to what extent they adapt to their environmental constraints was examined. The findings suggest that, the organizations do not deny their institutional environments however; they prefer to make active choices to protect their technical operations within their environmental constraints. In this research, it was also discovered that different from the responses mentioned by Oliver (1991), organizations in most cases, comply opportunistically to their institutional environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :