Yıl 2019, Sayı : 84 Sayfalar 177 - 190 2019-10-04
Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
Meltem GÜRÜNLÜ
16 261

Öz Son yıllarda, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ile ilgili konularda şirketlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çabaları bu alandaki çeşitli uluslararası insiyatiflerin önderliğinde ivme kazanmış ve dünya borsalarında sosyal sorumlu yatırımları olan şirketlerden sürdürülebilirlik endeksleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da sürdürülebilirlik endeksine dâhil olmanın uzun dönemli etkileri çeşitli panel veri tahmin yöntemleri ile analiz edilerek, sürdürülebilirlik endeksine dâhil olmak için yapılan çabaların şirketlerin itibarını arttırarak finansal başarıyı etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmaktadır.  Araştırma sonucunda, sürdürülebilirlik alanındaki yüksek performansla, finansal başarı arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu zayıf ilişki, sürdürülebilirlik endeksine dâhil olmak için katlanılan çabaların yatırımcılar tarafından yeterince değerlendirilmediği anlamına gelebilir.

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilirlik endeksi, finansal performans, panel veri
Ararat, M.-Suel, E. - Yurtoglu, B. B. (2014),“Sustainableİnvestment in Turkey: The Case in Context - An Update”, Sabancı University, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2447937
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Meltem GÜRÜNLÜ