Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt, birey, grup bağlamında yenilik ve yaratıcılık tartışmaları (innovation and creativity discussions in organization, individual and group context)

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, mikro örgüt kuramlarının incelediği yenilik ve yaratıcılık kavramlarını, birey, grup ve örgüt bağlamında ele almıştır. Yenilik ve yaratıcılık kavramlarının kendine has özellikleri ve birbirleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yazın taraması yoluyla belirlenmiştir. Benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak farklı önerilerde bulunulmuş ve bu iki kavramın farklı bağlamlarda da ayrı ayrı olarak değil bir arada ele alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The study investigates the innovation and creativity terms which is studied in micro organization theory and takes in to consideration in individual, group and organizational context. The similarities and dissimilarities are determined by the literature survey. According to the findings of the survey, the propositions are projected as these concepts must be evaluated together.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :