Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının davranışsal değişkenlerinin kazanç düzeyi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik görgül bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F İşletme Bölümü2, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının müşterileri (mükellefler) ile olan davranışsal ilişkilerinin, meslek mensubunun kazanç düzeyine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla literatürden faydalanılarak araştırma anketi oluşturulmuştur. Hazırlanan araştırma anketi muhasebe meslek mensuplarına gönderilmiş ve 2228 meslek mensubundan cevap alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, SPSS paket program kullanılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının davranış biçimlerinin kazanç düzeyleri üzerindeki etkisini test etmek amacıyla regresyon analizinden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının müşterileri (mükellefler) ile ilişkilerinde sergiledikleri davranış biçimlerinin kazanç düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır

Özet İngilizce :

This study deals with the effect of professional accountancy member’s behavioral relationships with clients (tax-payers) on profit level of members. For this aim, a research questionnaire form has been prepared by using literature. This questionnaire form has been sent to members of accountancy profession and has been given a reply by 2228 members of profession. For analyzing the research data, SPSS packet programme has been used. Regression analysis has been chosen for testing the effect of behavior styles of these members mentioned in accountancy on profit levels. As a result of the study, it has been found that there is no effect behavior style in relationships of profession members with clients (tax-payers) on profit levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :