Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marka değeri algılamalarının marka yayılmaya etkileri (effects of brand equity perceptions on the brand extension)

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

ĠĢletmelerin en önemli varlıklarından biri de, sahip oldukları marka değeridir. Bir çok iĢletme yeni ürün ve/veya hizmetlerde bu değerden yararlanmakta ve marka yaymada kullanmaktadır. Bu çalışmada, marka değeri algılamalarının marka yayılmaya etkileri araştırılmaktadır. Marka değeri algılamaları dört boyutta incelenmektedir. Bunlar; marka bağlılığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ve marka farkındalığıdır. AraĢtırma sonuçlarına göre, marka değerini oluşturan bu dört boyut marka yayılmayı pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the most significant assets of companies is the brand equity that they possess. Many companies use it in their new products and services. They also carry out activities of brand extension. In this study, effects of brand equity perceptions on brand extensions have been examined. Brand equity perceptions have been examined in four dimensions. These are brand loyalty, perception quality, brand association and brand awareness. According to results, four dimensions that form the brand equity have positive effects on the brand extensions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :