Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liman yönetimi ve rıhtım atama problemi

Yazar kurumları :
İzmir Ekonomi Üniversitesi1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Deniz aşırı ticaretin, dünya ticaretinde önemini artırdığı günümüzde, limanların önemi de artmaktadır. Bu hususta liman yönetimi dünya ülkeleri arasında rekabet unsuru oluşturmaktadır. Liman yönetimi konusunda ülkelerin uyguladıkları stratejiler farklı olmasına rağmen, hedeflenen verimlilik ve işlem hacminin artırılmasıdır. Rıhtım atama problemi (RAP) liman yönetiminde spesifik problemlerden birisidir. Limanda çözülmesi gereken ilk problemlerden biri olduğu için diğer bütün liman faaliyetlerini etkilemektedir. Rıhtım atamada sağlanacak etkinlik, gemilerin bekleme ve limanda işlem görme sürelerinin önemli oranda azalmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda dünya limanlarında RAP konusunda pek çok çalışma olmasına rağmen ülkemiz limanları için yapılmış ve uygulanmış çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada dünyada bu konuda yapılan çalışmalar incelenmiş ve ülkemiz için çalışma önerileri getirilmiştir.

Özet İngilizce :

While the importance of oversea commerce is growing in the world trade, the ports are considered as key elements. In this respect, management of ports becomes a major competitive factor among the world countries. Although there are many different strategies implemented by different countries on port management, the major aim of all is to increase the efficiency and the volume of operation. Berth allocation problem (BAP) is one of the specific problems in port management. Due to being first problem to solve in ports, it influences all the other activities related. The efficiency of berth allocation problem can significantly reduce the waiting time and the operation time in ports. Despite the existence of many studies on BAP for different ports in the world literature, the number of studies done and implemented in our ports are very rare, almost none. In this paper, the studies on BAP in the world literature are examined and proposals for our country are brought into consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :