Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerin rekabet gücü ve e-ticarete geçiş süreci: bir model önerisi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1, İzmir Ekonomi Üniversitesi2
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ülkelerin ve endüstrilerin gelişmişlik düzeyinin ve rekabet gücünün değerlendirilmesinde en önemli unsur, bilgi üretimi ve işleme hızıdır. Bu nedenle, ülkelerin ve endüstrilerin rekabette üstünlük sağlamak için temel amacı, daha fazla mal ve hizmet üretmekten, daha fazla ve hızlı bilgi ve teknoloji üretimine kaymaktır. Bu da bilgi teknolojilerinin mevcut olması ve daha da geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Günümüzde birim zamanda işlenmesi gereken bilgi miktarının artışı, işletmeleri ve özellikle de Türk Ekonomisi’nde oldukça önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kurma ve geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Geçmişte geleneksel araçlar kullanılarak yürütülen faaliyetler, günümüzde elektronik ortamlarda sürdürülmektedir. Bu da işletmelerin rekabet güçlerini arttırıcı bir unsur olmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, the critical factor in the evaluation of the competitiveness and development levels of the countries and the industries, is the speed of processing and producing information. For this reason, the main goal, of countries and industries to gain competitiveness, is to shift from producing more goods and services to producing more information and technology. This can be provided by the existing information technologies and developing those technologies. As the quantity of the information that needs to be processed increases, it becomes a necessity to set up and develop the information technologies for the companies and especially for the SMEs, which are very important for the Turkish Economy. The business activities that were carried on with the conventional instruments in the past can be done by the new information technologies today. This constitutes a factor that increases the competitiveness of the establishments.Within this context, the aim of this article is to put forth the effect of the quality, cost, speed, innovation and productivity advantages provided by e-commerce especially to SMEs, on the competitiveness of the firms. And in this sense, a model is developed for the SMEs to facilitate and guide the transition to this new system.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :