Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişi başına karbon dioksit emisyon yakınsama analizi: 1950- 2004 convergence analysıs of per capıta carbon dıoxıde emıssıons: 1950- 2004

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda, küresel ısınma ve küresel ısınmanın iklim değişikliği üzerindeki potansiyel etkisi üzerine kamunun ilgisi açık bir şekilde artmaktadır. Buna bir tepki olarak, hükümetler küresel ısınmayı hafifletme için uluslararası iklim değişkliği stratejileri planlamaya girişmektedirler. Ampirik çalışmalar sera sıcaklığının ana nedeni olarak karbon dioksit (CO2) emisyonu olduğunu göstermektedir. CO2 emisyonunun kalıcılığının ve stokastik dinamiklerinin incelenmesi ve analiz edilmesi, politika yapıcıları için karbon dioksit emisyonunun çevreye olan etkilerinin hesaplanmasında çok önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Afrika, Merkezi ve Güney Amerika, Merkezi Asya, Merkezi Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Batı Avrupa ülkeleri arasında kişi başına karbon dioksit emisyon kalıcılığı ve yakınsaması 1950–2004 dönemi için panel birim kök yöntemi uygulanarak incelenmiĢtir. IPS (Im, Peseran - Shin) test sonuçları karbon dioksit emisyonu için birim kökün varlığı hipotezi reddedilememiştir. Bu nedenle sonuçlar ele alınan ülke grupları itibariyle CO2 emisyonunun güçlü bir şekilde kalıcılık sergilediğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

In recent years, there has been an obvious increase in public concern over global warming and its potential effects on climate change. In response, governments attempt to plan international climate change strategies to alleviate global warming. Empirical studies illustrated that carbon dioxide (CO2) emissions are regarded as the main cause of greenhouse warming. Therefore, the examination and analyzing of the stochastic dynamics and persistence of CO2 emissions are vital for policymakers to estimate the impact of carbon emissions to the environment. In this study, it is examined convergence and persistence in per capita CO2 emissions among Africa, Central & South America, Centrally Asia, Centrally Europe, Far East, Middle East, North America, Oceania and Western Europe countries during the 1950-2004 period by applying panel unit root methodology. The IPS (Im, Peseran - Shin) tests illustrated that one cannot reject the null hypothesis of unit roots for per capita CO2 emissions. The results, therefore, illustrate a very strong form of persistence for the CO2 emissions among these country groups.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :