Sayı : 85
FAİZ MARJI NEDEN BAZI ÜLKELERDE DAHA YÜKSEKTİR
Elmas YALDIZ HANEDAR

1.4K 129

Öz Bu çalışmanın amacı ülkeler arasındaki faiz marjı farklılıklarının nedenlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışma kendinden önceki sınırlı literatüre birkaç yolla katkıda bulunmaktadır. Öncelikle bu çalışma bankacılık sistemine ait toplulaştırılmış oranları ve faiz marjını ortalama kredi ve mevduat faizlerinin farkı olarak hesaplayan sayılı çalışmalardandır. Ayrıca birden çok ülkenin bankacılık sistemlerini inceleyen ve sınırlı sayıda çalışmayı içeren literatüre 76 ülkeyi ve 2004-2017 yılları arasını kapsayan veri seti ile şimdiye dek en geniş veri setini kullanarak katkı sağlamaktadır. Çalışmanın sonuçları ülkedeki istikrarsızlığın göstergesi olarak tüketici fiyat endeksi ve ekonomideki risk priminin bir göstergesi olan reel faiz oranı artıkça faiz marjının da arttığını ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın bir diğer güçlü bulgusu finansal gelişmişlik seviyesi arttıkça faiz marjlarının da azalacağına işaret etmektedir. Her ne kadar bankacılık sistemindeki likidite ve sermaye yeterliliğinin faiz marjı üzerinde istatistiki olarak anlamlı etkileri bulunmuşsa da bu etkilerin finansal gelişmişlik, reel faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi etkilerinin kadar güçlü olmadığı gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Faiz Marjı, Spread, Bankacılık, Panel Veri, Etkinlik

Kaynakça

Ahokpossı, Calixte(2013),Determinants of Bank InterestMargins in Sub-SaharanAfrica, IMF WorkingPaper WP/13/34. International MonetaryFund, Washington, DC.
Elmas YALDIZ HANEDAR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.