Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite fonksiyon göçerimi ve homojenize yoğurt üretiminde uygulaması

Yazar kurumları :
Doç. Dr.Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü1, Öğr.Gör.Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO2
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin küresel boyut kazandığı günümüzde işletmelerin ürün geliştirme ve müşterilerin taleplerine hızlı cevap verebilme yetenekleri, başarılı olabilmeleri açısından önemlidir. Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), firmaların ürün tasarım süreçlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak uyguladıkları bir yaklaşımdır. KFG müşteri beklentilerine uygun ürünlerin geliştirilme süresini kısaltarak firmalara sektörde rekabet üstünlüğü sağlar. Bu araştırmanın amacı, süt ürünleri endüstrisinde KFG yaklaşımının oluşturulması ve uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu kapsamda, süt ürünleri üretimi yapan bir firmada, müşteri beklentilerini karşılamak ve firmanın sektördeki rekabet gücünü arttırmak amacıyla homojenize yoğurt ürünü için KFG uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma bu yönüyle KFG’nin endüstriyel düzeyde uygulama alanını genişleterek literatüre ve uygulamaya katkı yapmaktadır. Uygulama sonucunda firmaya homojenize yoğurt ürünü için müşteri tatminini arttıracak ve rekabet avantajı sağlanabilecek bir takım önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca KFG yaklaşımının, gıda sektöründe benimsenmesi halinde mevcut ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda iyileştirilmesi yönünde, özellikle hızlı cevap verme konusunda belirleyici bir öneme sahip olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

On nowadays competition has reached global dimensions, so companies must develop to their capabilities about product development of enterprises and customer demand to respond quickly that is very important for successful. Quality Function Deployment (QFD) is an approach that companies use for respond to customer needs and expectations in product design processes. QFD enables to achieve competitive advantage to firms in the industry. The purpose of this study, the creation and implementation of QFD approach to investigate in dairy industry. Therefore, QFD application was carried out for homogenized yoghurt products to meet customer expectations and to increase the competitiveness of company in a dairy products industry. In this perspective, this study expand the application fields of QFD approach by extending which has contributed to the literature and practice at the industrial level. As a result of this application, some suggestions were made about homogenized yoghurt products to the company which can be achieved for improving customer satisfaction and competitive advantage. Also adoption of the QFD method is understood to have a decisive importance especially improvement of existing products according to customer requirements for fast response in food industry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :