Yıl 2019, Sayfalar 235 - 246 2019-08-26
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi
Ali KABLAN,Batuhan GÜVEMLİ
15 261

Öz Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BIST) XTRZM endeksinde işlem gören turizm şirketlerinin nakit akış profillerini, nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yönteminden yararlanarak analiz etmektir. Analiz, 2012-2016 yılları arasında çeyrek dönemleri ve 600 firma yılı gözlemini içermektedir. Bulgular, Borsa İstanbul'daki turizm şirketlerinin olgunluk ve büyüme aşamalarında olduklarını göstermektedir. Firmaların nakit akış profilleri, Model 2: Başarılı işletme, Model 4: Büyüyen işletme ve Model 6: Hızlı büyüyen genç işletme olarak tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Nakit akış tablosu, nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemi, nakit akış profilleri
Aktaş, R; Kargın, S, Kargın M., (2012), “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, , 101-118
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019


Makalenin Yazarları
Ali KABLAN
Batuhan GÜVEMLİ