Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izmir ilinin ihtisas fuarları bakımından arz potansiyeli ve mevcut durumun değerlendirilmesi (supply potentıal of izmir in terms of fairs on specialization and an overall evaluation of the present situation)

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Fuarlar, farklı ülkelerden alıcı ve satıcıların bir noktada buluştuğu ticaret gelişirme merkezleridir. Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasında reklam, kişisel satış ve diğer satış arttırıcı faaliyetler yanında fuarlar büyük bir öneme sahiptir. Rekabetin arttığı ve yeni teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde çok sayıda iĢletmenin içinde yer aldığı ve çok sayıda ürünün söz konusu olduğu pazarlar ortaya çıkmıĢtır. Bunun bir sonucu olarak ticari fuarlar, özellikle ihtisas fuarları büyük bir öneme sahip olmuşur. Bu çerçevede, çalışmada izmir’in ihtisas fuarcılığı alanındaki durumu incelenmiş ve elde edilen bilgi ve veriler değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Fairs are trade development centres acting as meeting points for buyers and suppliers from different countries. Apart from advertising, personel sales and other sales increasing ways, fairs are great importance for the promotion and marketing of the products and services. In recent years, the competition gets harder and new technologies are invented quickly, so there are lots of new markets, in which too many companies with lots of products and services are taking place. As a result of this, much emphasis must be given to that subject.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :