Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izleyicilerin yerel televizyon tercihleri ve demografik özellikler itibarı ile algısal farklılıkları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, televizyon izleyicilerinin yerel televizyon algılamalarını ve algılamalarına bağlı farklılıklara ilişkin sonuçları içermektedir. Araştırma 1000 televizyon izleyicisi üzerinde yapılmıştır. İzleyicilerin program türleriyle ilgili algılamaları 15 ifadeyle, kanallarla ilgili algılamaları ise 14 ifadeyle beşli Likert Ölçekle ölçülmüştür. Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ile izleyicilerin demografik özellikleri itibarı ile yerel televizyonları değerlendirme düzeyleri ve yerel televizyonların program türlerini değerlendirme düzeyleri arasındaki farklar ayrı ayrı incelenmiştir. Demografik özelliklere bağlı olarak çeşitli farklılıklar bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları, yerel televizyonların izleyicilerine hizmet sunumunda, yöneticilerin işletme politikalarını belirlemelerinde, dolayısıyla televizyon izleyicilerinin tatmin düzeylerini artırmalarında önemli katkılar sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

This research includes the results of perceptions of the local televisions and the diversifications of the perceptions in audiance minds. The research sample consist to 1000 people in Kayseri. The perceptions are determined by using two groubs statements (15 and 14 statements) by five Likert Scale. According to the demographic characteristics of local television audience, aimed investigating the differences between the perceptions’ level of local televisions audience and the perceptions’ level of television programs variety of local televisions audience by One-Way ANOVA. Depending on demographic characteristics of local television audience find out differences. Research findings considerably contribute to managers to offer service, determine of business politics, so to increase satisfaction levels of local television audience

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :