Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir literatür taraması

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletmeler sürdürülebilir işletme başarısının sadece kısa dönemli karları maksimize ederek sağlanamayacağının farkına varmışlardır. Sosyal sorumluluğun toplum refahına olan etkisi, artık toplumun tüm kesimleri tarafından kabul görmüştür. Bu bağlamda sosyal sorumluluk yaklaşımında işletmeler, toplum, çevre ve tüketici çıkarlarının birlikte gözetilmesi ilkesi ile hareket ederler. Bu çalışmada işletmelerin sorumluluklarının belirlenmesi ve kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerde hangi düzeylerde olduğunu ortaya koymak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Bununla birlikte çalışmada Türkiye‟deki işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri derlenmiştir

Özet İngilizce :

Today there is a growing perception among enterprises that sustainable business success cannot be achieved solely through maximizing short-term profits. The contribution effect of social responsibility to social welfare is widely accepted by the whole community. In this context in corporate social responsibility approach firms consider all society, environment and consumer interests together.In this study, a literature review is conducted for determining responsibilities of firms and their corporate social responsibility levels. Furthermore, corporate social responsibility activities of firms in Turkey are studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :