Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin e- insan kaynakları yönetimi ve e-işe alım süreçlerindeki gelişmeler

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve teknolojinin sürekli yenilenmesi ve ekonomik yaşamda yeni olanaklar, evrensel değerlerin üretime katkı sağlayacak insan kaynağının niteliğinde de değişimler yaratmıştır. Bilgi ve teknolojinin gelişimi insan kaynağının eğitimi yanında küresel değerlerin anlamlaştırılmasında, bilgiden bilgi üreten yaratıcı kimliğini de ön plana çıkarmaktadır. Dünyadaki pek çok işletme insan kaynaklarına ait bilgileri saklamak ve işlemek için elektronik insan kaynakları sistemlerini kullanmaktadırlar. Böylelikle insan kaynakları ile ilgili düzenlemelere harcanan zaman ve masraflar azaltılabilmektedir. Bu sistemler, istenen bilgilere kolay ulaşılmasını ve bilgilerin çeşitli analizlerle düzenli olarak raporlanmasını sağlayarak, hem işletme yöneticilerinin hem de insan kaynakları uzmanlarının insan kaynaklarının stratejik konularına yoğunlaşabilmelerine imkan tanımaktadır. Bu çalışmada genel olarak son yıllarda kullanımı hızla artan e-insan kaynakları yönetimi ve e-işe alım süreçlerindeki gelişmeler ele alınmıştır. İşletmelerin bu sistemleri kullanma amaçları sorgulanırken ortaya çıkan olumlu ve olumsuz yansımalar tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The renovation of information and technology and new opportunities in economic life, have caused changes in the quality of human resources, which will contribute to the process of universal values. The development of information and technology, besides the education of human resources, while give a meaning to universal values puts forward its creative function, producing in information from information. Lots of organizations all over the world use electronic human resources systems to keep and use the information belonging to human resources. Thus it has been possible to decrease the time and money spent on the arrangement of human resources. These systems by giving the information easily by reporting it rapidly with various analyses enables both the management of organizations and human resources experts to concentrate on strategic points of human resources. In this study the progress in the management of rapidly growing e-human resources and erecruitment process, which have been recently used, was depicted. It also was discussed why organizations use these systems in respect of its advantages and disadvantages.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :