Yıl 2019, Sayı : 84 Sayfalar 213 - 232 2019-10-04
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Analizi
Aslı GEZEN
14 261

Öz Ekonomiyi finanse eden bankacılık sektörü; Türkiye’de mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ekonomiyi finanse etme görevlerini faiz aracılığıyla yerine getirirken, katılım bankaları ise bu görevi kar-zarar ortaklığı aracılığıyla yerine getirmektedirler. Dünyada faizsiz bankacılık ya da İslami bankacılık unvanları ile anılan Türkiye’de ise katılım bankacılığı olarak adlandırılan bu kurumlar, önceleri özel finans kurumları adıyla anılmış sonrasında ise katılım bankası unvanını almıştır. Katılım bankacılığı unvanı sadece Türkiye’de kullanılmaktadır ancak katılım bankacılığı çerçevesinde yapılan uygulamalar İslam Dini’nin buyruklarına ve dolayısıyla faizsiz ya da İslami bankacılık koşullarına göre sürdürülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının çok kriterli karar verme tekniklerinden Entropi ve WASPAS yöntemleri kullanılarak 2010-2017 dönemine ait performanslarının analiz edilerek performansa göre sıralama yapılmasının  amaçlandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında en iyi performansı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin; 2016 ve 2017 yıllarında ise en iyi performansı KuveytTürk Katılım Bankası A.Ş.’nin sergilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Katılım Bankaları, Banka Performansı, Entropi Yöntemi, WASPAS Yöntemi
Akçakanat, Özen - Eren, Hande - Aksoy, Esra; Ömürbek, Vesile (2017), “Bankacılık Sektöründe Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Değerlendirmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, ss. 285-300.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Aslı GEZEN