Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet işletmelerinde çalışanların etik olmayan davranışlara ilişkin değerlendirmeleri: otel işletmelerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Konaklama sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını göz ardı etmek mümkün değildir. Bu denli önemli bir sektördeki işletmelerin başarını yönlendiren iki önemli konu ise kalite ve etiktir. Bu çalışmada, otel işletmelerinde çeşitli düzeylerde çalışanların etik olmayan uygulamalara ilişkin kanaatleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Kapadokya Bölgesi’nde faaliyet gösteren üç ve dört yıldızlı otel çalışanlarına yapılan anket uygulaması sonucunda, genel olarak cevaplayıcıların etik olmayan uygulamaları tasvip etmedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, çalışanların işletmedeki pozisyonlarına göre değerlendirmelerinin farklı olduğu bulunmuştur. Çalışmanın önemli bulgularından biri de, işletme ölçeğine göre çalışanların bazı etik olmayan uygulamalarda biraz daha esnek olmalarıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is not possible to ignore the benefit of accommodation sector to the economy of country and employment . The two main factors that affect the success of companies in such an important sector are quality and ethics. In this study, it was tried to find out employees’ beliefs on non-ethical applications who work in different positions in hotels. As a result of the survey applied to the employees in three and four star hotels in Cappadocia, it was found out that respondents generally disapproved the non-ethical applications. Besides it was found out that the employees’ evaluation was different depending on their positions. One of the important findings of this study is that employees were more flexible in some of the non-ethical applications depending on company size

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :