Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

High point industries of the aegean region of turkey

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstriyel kümeler üzerine teorik çalışmalar geliştikçe pek çok araştırmacı farklı ulusal ekonomilerin farklı bölgelerindeki kümeleri tanımlamaya odaklanmışlardır. Genel vurgu, üzerinde sürdürülebilir kalkınma politikaları oluşturulabilecek potansiyel kümeleri saptamak üzerinedir. Bu çalışma, Türkiye’de bölgesel kümelerin saptanmasına olanak sağlayacak bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. İmalat sanayi için 1995 ve 2000 yılı verileri kullanılarak bölgesel istihdam payı ve yoğunlaşma oranları hesaplanmış ve Ege Bölgesi’nin “yüksek nokta”ları saptanmıştır. Daha sonra saptanan endüstriler üzerine odaklanılıp Ege Bölgesi kümlerinin saptanması için bir öncü çerçeve sağlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As theoretical studies on industrial clusters have progressed, many researchers have focused on identifying clusters in various regions in different national economies. The emphasis has generally been to identify potential clusters, upon which a policy of sustainable development can be formulated. This paper aims to provide a basis to enable the identification of the regional clusters in Turkey. Using manufacturing industry data for years 1995 and 2000, regional high points of the Aegean Region have been identified by calculating shares of regional employment and concentration ratio. Then the identified industries have been focused upon to provide an initial framework to identify Aegean Region’s clusters.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :