Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Discrimination against women in turkey: a review of the theoretical and empirical literature

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayırımcılık; verimlilik göz ardı edilerek aynı yetenek, eğitim ve deneyime sahip bir işçi grubunun, cinsiyet veya ırk gibi kişisel özelliklere göre değerlendirilerek daha az ücret alması veya işe almada, yerleştirmede ve terfide haksızlık yapılması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu tanımın ışığı altında Türkiye de cinsiyet ayrımcılığını teorik ve ampirik açıdan incelemektir. Bu konu son otuz yılda çok popüler olmasına rağmen çalışmaların büyük bir çoğunluğu İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada, cinsiyete dayalı ayırımcılık konusunda varolan bütün teorik ve ampirik çalışmalar değerlendirilip geçerlilikleri gelişmekte olan ve geleneklerin hakim olduğu bir ülke olan Türkiye için analiz edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Labour market discrimination can be defined as occurring when one group of workers with abilities, education, training, and experience equal to another group of workers are provided inferior treatment in hiring, occupational access, promotion or wage rates on the basis of some personal characteristic, such as gender or race, which is unrelated to productivity. In the light of this definition, the purpose of this study is to analyse gender discrimination in the Turkish labour market. Studies of gender discrimination in the labour market have been very popular during the last three decades, but most of the research on labour market discrimination has been confined to developed countries such as the UK, the USA, and Austria etc.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :