Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çay sektöründeki kamu çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Rize Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çay sektöründeki kamu işletmesi (KİT) çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları incelenmektedir. Araştırmada ayrıca, söz konusu algıların çalışanların cinsiyet ve görevlerine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmekte, ayrıca örgütsel vatandaşlık davranışı algıları örgütsel kültür algılarından kestirilmeye çalışılmaktadır. Örgütsel Kültür Ölçeği (İpek, 1999) ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (Vigoda-Gadot vd., 2007) ile 109 çalışandan veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algılarının orta düzeyde olduğu; örgütsel vatandaşlık davranışının kurumsal sorumluluk boyutunda erkek çalışanların algılarının kadın çalışanların algılarından; bireysel sorumluluk boyutunda ise mühendislerin algılarının memurların algılarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı algılarının örgütsel kültür algılarından istatistiksel olarak kestirilebildiği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study mainly aims to investigate organizational culture and organizational citizenship behavior perceptions of the personnel of state tea enterprise (PEE). And also, these perceptions are being tested in this study due to they differ depending on sex and tasks of the personnel, as well as trying to estimate the perceptions of organizational citizenship behavior from perceptions of organizational culture. Organizational Culture Scale (İpek, 1999) and Organizational Citizenship Behavior Scale (Vigoda-Gadot and others, 2007) were used in data gathering process from 109 personnel working in the enterprises' center office. The study results revealed that organizational culture and organizational citizenship behavior perceptions of the personnel were measured at moderate levels; males perceived higher organizational citizenship behavior at institutional responsibility dimensions than female personnel; and engineers perceived higher organizational citizenship behavior at individual responsibility dimensions than servant officers. The study results also indicated that organizational citizenship behavior perceptions of public personnel of tea sector could be regressed from their organizational culture perceptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :