Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanın sahip olduğu duygusal zekasının ve duygusal emeğinin, görev performansı ve bağlamsal performans üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma yaşamında duygusal emek; çalışanların hizmet verdikleri süre içinde, kendilerinden beklenen duyguları sergilemeleridir. Çalışanların emek sürecine katabildikleri son olgu duygularıdır. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlardan, hastalara/müşterilere karşı bir takım duygular sergilemeleri beklenmektedir. Bu duyguların kontrolünde bireyin sahip olduğu "duygusal zeka" onun bireysel iş başarısı kadar bireysel performansını da etkilemektedir. Bu düşüncelerle yapılan araştırmanın temel konusu; sağlık sektöründe hastalarla oldukça yakın ilişki içinde bulunan hemşirelerin "duygusal zeka" ve "duygusal emek" boyutlarını tespit ederek, bu kişilerin hizmet sonucunda göstermiş olduğu performans kalitesinin artırılabileceğinin mümkün olabileceğini kanıtlamaya yöneliktir. Bu amaca ulaşmak için, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde görev alan 72 hemşire üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Sonuçlar oldukça dikkat çekicidir: Ele alınan bütün değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca "yüzeysel davranış" şeklinin dışında "duygusal emek" boyutları arasında bulunan "derin davranış" ile "duygusal zeka" boyutlarını oluşturan faktörler arasındaki pozitif ve anlamlı ilişki, çalışanın iş performansını olumlu yönde etkilemektedir.

Özet İngilizce :

In business life, emotional labor means the expected emotions those are to be exhibited by employees while they are serving. The last phenomenon employees can add to their labor process is their feelings. Especially in health sector, employees are expected to show their feelings to their patients/clients. In control of these feelings, emotional intelligence of an employee affects his/her individual business success as much as his/her individual performance. In this respect the basic subject of this research is to determine "emotional intelligence" and "emotional labor" dimensions of nurses who have close relationship with patients and prove that it may be possible to be increase their performance level they demonstrated. A survey has been made among 72 nurses work in Celal Bayar University Hospital. The results are quite remarkable and significant relations were found between all variables used in the model. In addition, positive and significant relationship has been found between "deep behavior" which is one of the dimensions of "emotional labor" and factors those form dimensions of "emotional intelligence". We can conclude that this positive and significant relation affects employee's job performance in a positive way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :