Yıl 2019, Sayı : 84 Sayfalar 233 - 250 2019-10-04
BOBİ-FRS Ve MSUGT Arasındaki Raporlama Farklılıklarının Finansal Tablo Analizine Etkileri: Finansal Yapı Oranları Çerçevesinde Bir İnceleme
Yunus KARAÖMER,Mehmet ÖZBİRECİKLİ
17 261

Öz Bu çalışma, finansal yapıya ilişkin oran analizinin, BOBİ FRS'ye göre hazırlanmış finansal durum tablosunda sunulan tarihsel finansal veriler ile Türkiye'de vergi beyanı amacıyla finansal tabloların hazırlanmasında iki ana belirleyici olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve Türkiye Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca hazırlanmış bilançodaki farklardan ne ölçüde etkilendiğini analiz etmeye çalışmaktır. BOBİ FRS ve MSUGT / VUK arasındaki raporlama farklılıklarının finansal yapı oranları üzerindeki etkileri bir örnek olay çalışması ile ortaya çıkmaktadır. Örnek olay incelemesindeki sonuçlardan da anlaşıldığı gibi, iki farklı uygulamaya göre hazırlanan veriler arasında oldukça önemli farklılıklar bulunmaktadır. BOBİ FRS ve MSUGT/VUK arasındaki farkların finansal yapıyla ilgili oran analizinden elde edilen sonuçları ve yorumları etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

BOBİ FRS, MSUGT/VUK, Finansal Yapı Oranları, Finansal Tablo Analizi
Ataman, Başak - Cavlak Hakan (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), ss.153-168.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Yunus KARAÖMER
Mehmet ÖZBİRECİKLİ