Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
751
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı çalışanlar ve işletmeler açısından son derece önemli olan iş doyumunu, olguyu etkileyen bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından incelemektir. Bu amaçla Erzurum’da çalışan 454 hekim üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçları yaş, hizmet süresi ve işle ilgili düşünce gibi bireysel faktörlerle, statü, örgütsel ortam ve koşullar gibi iş ve iş ortamına bağlı nedenlerin iş doyumunu büyük oranda etkilediğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main aim of this study is to analyze the concept of job satisfaction in terms of individual and organizational factors. The results of the application which was carried on 454 doctors working in Erzurum showed that individual factors such as age, length of service and thoughts about the job, and organizational or work-setting related factors such as status, organizational environment and conditions effect the job satisfaction of doctors to a large extent.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :