Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir bilimsel makalenin oluşturulma sürecinde kısıtlar teorisi: frt (gelecekteki gerçekler ağacı) uygulaması (the theory of constraints used for preparation process of a scientific paper : frt (future reality tree) application)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel çalışmalar, yeni buluşlar, uygulamalar ancak yayımlandıkları zaman var olurlar. Yayımlanmayan her çalışma ölüdür. Bilimsel çalışmanın yayımlanabilir şekilde hazırlanması en az o çalışmayı yapmak kadar karmaşık ve zor olabilmektedir. Çalışma konusu ile ilgili kaynak toplanmasından uygun dergiye gönderilene kadar geçen süreç birçok karmaşayı içinde barındıran uzun ve zorlu çalışmalardan oluşmaktadır. Araştırmacının bu süreç içinde kaybolması ve çalışmanın amacından uzaklaşacak bazı konulara yönelmesi mümkündür. “Kaynak toplamaya nerede son verilmelidir?”, “Analiz sonuçları istenen yönde olmazsa ne yapılmalıdır?”, “Makale yazılırken hangi konulara dikkat edilmelidir?” gibi sorular araştırmacıları fazlasıyla meşgul etmektedir. Makale yazımında araştırmacıları bu karışıklıktan koruyacak adım adım bir yaklaşım oluşturmak faydalı olacaktır. Böylece araştırmacılara yardımcı olacak bir yol sunulabilecektir. Makale yazma süreci bir labirente benzer. Araştırmacının labirente yukarıdan bakmasını ve çıkış yolunu bulmasını sağlayacak bir haritası yoksa kaybolması mümkündür. Makalenin oluşturulma sürecinde pek çok kısıt mevcut olduğundan dolayı Kısıtlar Teorisi ile bu süreç incelenmiştir. Kısıtlar Teorisi içinde FRT (Future Reality Tree – Gelecekteki Gerçeklik Ağacı) makale yazım süreci haritasını oluşturmak için kullanılmıştır. Daha sonra TT (Transaction Tree – Geçiş Ağacı) ile bu harita adım adım bir sürece dönüştürülmüştür.

Özet İngilizce :

Scientific studies, new findings and applications exist only when they are published. Unpublished all works are not useful. Preparation of any scientific paper could be as hard and complicated as its related topic. Period from collecting data about paper to sending it to proper journal contains many difficult and complex stages. In this period, paper researcher may be disorganised and taken care of different subjects which are not related to paper. “When we must stop collecting sources”, “What we must do if results of the analysis are not satisfied”, “Which titles must be taken care of during writing the paper” like questions make researchers confused. “Step by step” type behaviour would be useful to protect researchers from this mess during preparation of the paper. So, a shortcut to help researchers can be demonstrated. Writing a paper is like a labyrinth. A researcher can be lost easily if that person doesn’t have any map which shows a general view of the labyrinth. This process is examined with The Theory of Constraints, because a lot of constraints exists in the process of preparing a paper. In the Theory of Constraints, Future Reality Tree (FRT) is used to structure a paper writing process map. Then, this map is transformed a step by step process with Transaction Tree (TT).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :