Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi yönetimi ve örgütsel etkinlik ilişkisi: örgüt kültürü ve örgüt yapısının temel etkileri

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1, Serkan DUR2
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürü temelde paylaşılan değerler bütünü olarak tanımlanır ve bilgi yönetimi süreci için ön koşul niteliği taşır. Destekleyici nitelikte bir örgüt kültürü ve örgüt yapısı ile örgütsel bilgi yönetimi kolaylaşabilir ve örgütsel etkinlik de artırılabilir. Bu araştırmanın amacı örgüt kültürü ve örgüt yapısının bilgi yönetimi süreçleri ve örgütsel etkinliği ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Bunun yanında bu çalışmada bilgi yönetimi süreçlerinin örgütsel etkinlik üzerindeki doğrudan etkileri de araştırılmaktadır. Araştırma süreci anket çalışması ile yürütülmüş, örneklemi denetim ve bankacılık sektöründen çalışanlar oluşturmuştur. Çoklu regresyon analizleri ve hiyerarşik regresyon modelleri örgütsel yapı ve örgüt kültürünün bilgi yönetimi süreçleri üzerinde etkili olduğunu, bilgi yönetimi süreçlerinin de örgütsel etkinliği artırdığını ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

Organizational culture is defined as an organization’s shared values and concerned as a precondition for knowledge management processes. Supportive organizational culture and structure may also enable to increase organizational effectiveness. The purpose of this research is to examine the effects of organizational culture and structure on knowledge management processes as well as organizational effectiveness. Additionally, in this study direct effects of knowledge management processes on organizational effectiveness are also investigated. The research process was conducted using structured questionnaires, and the sample included employees from auditing and banking sectors. Multiple regression analyses and hierarchical regression models demonstrated that organizational culture and structure affect knowledge management processes and these processes increase organizational effectiveness if managed properly

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :