Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An interactive e-participation model for the public administration system in turkey: sibiyo

Yazar kurumları :
Pamukkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration1, Pamukkale University, Institute of Social Sciences, Branch of Politica
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

The notion of participation has been on the agendas again for supportive mechanisms of political and administrative processes after post-1980 period. Though many factors may be pointed among the possible causes, the growing lack of legitimacy takes the front. It seems arguable and functional that the elimination of legitimacy problem and re-construction of trust towards politically elected ones (Seçilmişler) and bureaucratically assigned ones (Atanmışlar) could be a function of civic engagement for public policy formulation and implementation processes regarding the provision of public services. Therefore, the notion of participation, which is also accused as an ideological repressing tool for the upcoming demands rising from population at large on personalized or organized bases, is at the heart of a universal pervasion process. This text asserts such an actual argument that the notion of participation could be transformed into some other functional forms of electronic means of citizen participation via websites for Turkish public administration system. By means of such an e-participation mechanism, administrative authorities in Turkey could find functional tools by which it is more possible to challenge the political and administrative legitimacy crisis faced with. Through such a mean of e-participation formed over World Wide Web (WWW), population at large can also present their complaints, information, denouncements and proposals to those administrative authorities at local, national or supranational level. In return, administrative authorities can provide the public with better public services in such a way that some obstacles before the notion of participation would be eliminated as time and place.

Özet İngilizce :

Katılım olgusu özellikle 1980'ler sonrasında siyasal ve yönetsel süreçlere yönelik yeniden gündeme getirilmiş bir kavramdır. Söz konusu kavramın olası gerekçeleri arasında çok gerekçe gösterilebilirse de, gittikçe büyüyen bir meşruiyet krizinin ilk sıralarda olduğu düşünülmektedir. Siyasal seçilmişlere ve yönetsel atanmışlara dönük meşruiyet krizinin çözümü noktasında vatandaşların kamu hizmetlerinin sunumuna dönük olarak kamu siyasa yapım ve uygulama süreçlerine dâhil edilmesinin oldukça işlevsel olduğu iddia edilebilir. Buradan hareketle katılım olgusunun ki aynı zamanda tabandan gelen bireysel ve örgütsel temelli taleplerin bastırılması açısından işlevsel olduğu iddia edilen ideolojik bir araç olmakla suçlanmaktadır, evrensel yaygınlaş(tır)ma sürecinde olduğu görülmektedir. Bu açıdan, çalışma, katılım olgusunun bir web sitesi uygulaması yardımıyla oldukça işlevsel olacağına inanılan e-katılıma dönüştürülebileceğini savlamaktadır. Çalışmada web üzerinden kurgulanan etkileşimli elektronik katılım kanalı yardımıyla, vatandaşların Türk yönetsel sistemi içerisinde, yerel ve merkezi düzeyde kamu hizmeti üreten kurum ve kuruluşlara şikâyet, bilgi, ihbar veya öneri sunması için gerekli yapısal-işlevsel kanallar ortaya konulmaktadır. Elbette, bir bütün olarak, idarenin de ilgili kanalları dikkate alarak meşruiyet ve devlete dönük güven krizinin aşılması sürecine katkı verebileceği düşünülmektedir. Söz konusu web sitesi uygulaması yardımıyla, katılım olgusunun önünde yer aldığına inanılan zaman ve mekân sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :