Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücü: türkiye tekstil ve hazır giyim endüstrisi üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
770
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün karşılaştırmalı üstünlük ve rekabetçiliğinin tüm alt sektörler itibariyle belirlenmesidir. Bu amaçla ilk olarak, tekstil ve hazır giyim endüstrisindeki tüm alt sektörlere ait, Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi hesaplanmış ve daha sonra ise Vollrath’ın indeksi yardımıyla söz konusu endüstrilerin toplam mal grupları açısından rekabet gücü belirlenmiştir. Balassa indeksinin sonuçlarına göre gerek SITC iki, gerekse de üç haneli ürün gruplarında, dünya piyasasında rekabet gücü oldukça yüksek olan Türkiye’nin, Vollrath’ın indeks sonuçlarına göre SITC iki haneli ürün gruplarında rekabet gücü daha düşüktür. Ancak gerek AKÜ gerekse de göreli ihracat ve göreli ticari avantaj indeksleri göstermektedir ki, hazır giyim (konfeksiyon) ve aksesuarlarının yer aldığı SITC 84 grubunun dünya piyasalarında rekabet gücü, SITC 65 dokumacılık grubundan oldukça yüksektir. Ancak son yıllarda hemen hemen tüm ürün gruplarının rekabet gücünde önemli düşüşler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin başta Avrupa Birliği olmak üzere Dünya piyasalarında sahip olduğu rekabet gücünü kaybetmemesi için, teknolojik gelişme ve AR-GE’ye önem vermesi ve verimlilik artışı sağlaması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this paper is to examine Turkey’s comparative advantage and international competitiveness of textiles and clothing industries as a whole and of all sub-sectors of these industries. The analysis is based on Balassa’s (1965) revealed comparative advantage (RCA) index and Vollrath’s (1991) competitiveness indices. The analysis based on Balassa’s indices shows that Turkey has a strong comparative advantage in textiles and clothing as aggregate commodity groups and in sub-categories of textile and clothing. In aggregate commodity groups of textiles and clothing, the analysis based on Vollrath’s indices shows that Turkey is less competitive in the world market compared to Balassa’s indices. On the other hand, both RCA and relative trade and export advantage indices show that SITC 84 (Articles of Apparel and Clothing Accessories) commodity group is more competitive than SITC 65 (Textiles Yarn, Fabrics, Made-up Articles and Related Products) in the world markets. However, the competitiveness of almost all sub-sectors falls recently. In order not to lose the competitiveness of Turkish textile and apparel industries in European Union and world markets, it is essential to focus on technological developments and research and development (R&D)

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :