Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab’de şeker politikasındaki değişiklikler, bioethanol üretiminin önemi ve türkiye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Şeker, dünya ticaretindeki önemli ürünlerden biridir ve ülkelerin kendi ihtiyaçlarını sağlamaları bakımından da büyük politik öneme sahiptir. Gerek AB’de gerekse ülkemizde ve diğer üretici ülkelerde son olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) taahhütleri çerçevesinde şeker politikalarının nasıl olacağı ve bu üründe ne kadar taviz verilebileceği ise, ülkelerin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada, hem Türkiye’nin tam üyelik sürecinde olması hem de şeker pancarından şeker üretmesi nedeniyle özel önem taşıyan ve dünya şeker pazarındaki önemli aktörlerden biri olan AB’deki gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca, AB’de özellikle son yıllarda gittikçe önemi artan alternatif enerji kaynağı olarak şeker pancarından ethanol üretimi de araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sugar is the most important product in the international trade and also simultaneously have at great meaning for countries in self-supply. Both in EU and in Turkey and in other producing countries how the sugar polizies will be and how much concessions will be given to this product in the frame of World Trade Organization (WTO) commitments were the subjecte which are specificly focused on by countries. In this paper , the developments in the European Union regarding sugar production which is produced from sugarbeet, world sugar market and Turkey’s accession process to European Union are examined. Besides, ethanol production which is produced from sugarbeet as an alternative energy source and has had growing importance in recent years is searched

Anahtar kelimeler :

Turkey ,

USA ,

Sugar ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :