Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Dergi hakkında bilgi.

İnönü Üniversitesi İİBF Dekanlığı Adına
Editörler
Ahmet KARADAĞ
İngilizce Editörleri
Abdulkadir BAHARÇİÇEK
Yardımcı Editörler
Bünyamin AKDEMİR
Oğuzhan GÖKTOLGA