Cilt: 16 Sayı : 59
İşletmelerde İç Denetimin Rolü: Türk Finans Sektöründe Bir Araştırma
Gürol BALOĞLU,M. Sema ÜLKER,Burcu ADİLOĞLU

17 129

Öz İç denetimin -değer katarak ve işletme faaliyetlerini geliştirerek- işletmenin amaçlarını başarmasına yardımcı olduğu iddia edilir. İçdenetimin kattığı toplam değer parasal olarak ifade edilemediğinden veya temel performans göstergelerindeki değişim cinsindenölçülemediğinden,bu iddia paydaşlarca kolayca anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, iç denetimin ifade sorununu ortadan kaldıracakiletişim yollarının seçilmesi uygun olacaktır. Bu çalışmada, Türk finans sektöründeki işletmelerin iç denetim birimlerine iç denetiminkatma değerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Varılan sonuçlar yukarıda özetlenen ifade sorununu destekleyici niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, risk yönetimi, kontrol, yönetişim

Kaynakça

Akgemci, T. (2008). Stratejik Yönetim (2.baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.Aysan, M. A. (2007). Kurumsal Yönetim ve Risk, İstanbul: Elit Ofset.Bratianu, C. (2008). Vision, Mission and Corporate Values: A Comparative Analysis of the Top 50 U.S.Companies. Management&Marketing, 3(3).Collins, J. (1996). Aligning Action and Values. Leader to Leader, 1.Committee of Sponsoring Organizations. (2004). Enterprise Risk Management – Integrated Framework.Committee of Sponsoring Organizations. (2013). Internal Control – Integrated Framework: ExecutiveSummary.Committee of Sponsoring Organizations. (2013). Internal Control – Integrated Framework: Framework andAppendices.David, Fred. R.. (2011). Strategic Management: Concept and Cases (13.baskı), Pearson Prentice Hall.ISACA. (2013). COBIT 5 for Risk, 20 Mayıs 2015 tarihinde http://www.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT-5-for-Risk-Preview_res_eng_0913.pdf’den alınmıştır.Küçüksüleymanoğlu, R. (2008). Stratejik Planlama Süreci. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2).OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publication Service.Sánchez, A. V. (u.d.) Strategic Analysis. Huelva Üniversitesi Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası DersNotları, 21 Eylül 2014 tarihinde http://www.uhu.es/45122/temas/THEME2_presentation.pdf’den alınmıştır.Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A. & Scheiner, J. H. (2003) Sawyer’s Internal Auditing (5.baskı). The Instituteof Internal Auditors.The Institute of Internal Auditors. (2009). IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in Enterprisewide Risk Management. 12 Kasım 2015 tarihinde https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf’den alınmıştır.The Institute of Internal Auditors. (2010). Uluslararası İç Denetim Standartları.The Institute of Internal Auditors. (2013). IIA Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective RiskManagement and Control, 23 Eylül 2014 tarihinde https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf’den alınmıştır.The Institute of Internal Auditors. (2015). Implementation Guide 2110, 17 Ekim 2015 tarihindewww.theiia.com’den alınmıştır.The Institute of Internal Auditors. (u.d.). Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing. 3Kasım 2015 tarihinde https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principlesfor-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx’den alınmıştır.The Institute of Internal Auditors. (u.d.). Mission of Internal Audit. 3 Kasım 2015 tarihindehttps://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx’den alınmıştır.
Gürol BALOĞLU,M. Sema ÜLKER,Burcu ADİLOĞLU