Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel dershane matematik öğretmenlerinin özel dershaneleri değerlendirmeleri

Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlardaki öğrenme ihtiyacı, kökü insanlık tarihine kadar uzanan ve günümüzde de hızla devam edip gelişen bir ihtiyaçtır. Bilindiği gibi örgütlü bir öğretim sisteminin henüz daha kurulmadığı ilk çağlarda, öğrenmeler birebir olarak gerçekleştirilmekteydi. Ancak öğrenenlerin sayısında yaşanan artış tek bir öğretici etrafında örgütlü öğretim sisteminin yani okullaşmanın doğmasına neden olmuştur. Öte yandan, insanların okullarda verilen eğitim ve öğretimle yetinmeyerek daha çok şey öğrenmek istemesi okul sistemi dışında ders alma yani "özel ders" kavramını gündeme getirmiştir. Bu da ücretle öğretim yapan kurumları, ülkemizdeki adıyla "Özel Öğretim Kurumlarını", ortaya çıkarmıştır. Eğitim-öğretim sürecini planlayan, yöneten ve değerlendiren kişi olarak öğretmen bu süreçte en önemli rolü oynamaktadır. Aynı zamanda çalışılan kuruma özgü bir takım koşullarda öğretmenin bu rolünün şekillenmesinde etkili değişkenlerdir. Bu araştırmanın amacı, dershanelerde çalışan matematik öğretmenlerinin dershaneler ve bu kurumlardaki eğitim hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlere göre dershanede çalışmanın avantaj ve dezavantajları, öğrencilerin dershaneye gitme nedenleri, lise birincilerinin Üniversiteye Giriş Sınavı‟nda başarısız olmasının nedenleri, bir öğrencinin dershanede verilen eğitimden yararlanabilmesinin koşulları ve her öğrencinin Üniversiteye Giriş Sınavı‟nda başarılı olup olamayacağı hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için, İstanbul Anadolu yakasındaki dershanelerde çalışan 5 öğretmenle yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Öğretmenlerin cevapları nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutularak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere göre öğrenciler özel dershanelere yarışta öne geçmek için destek almak amacıyla gitmektedir. Çünkü liselerde her zaman bunu sağlayacak, yarış ortamı, zaman kazandırıcı pratik ve kısa çözüm yolları ve olası sorulara cevap bulma gibi imkânlar bulunmamaktadır ya da oldukça sınırlıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :