Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürlerinin çatışma yönetim yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin öğretmen algıları

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi-Türkiye1, Eğitbilim Uzmanı-Türkiye2
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İzmir ilinde yer alan genel lise müdürlerinin çatışma yönetimi yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2007–2008 eğitim öğretim yılında İzmir ili 8 metropol ilçedeki genel liselerde görev yapan 362 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlere, Rahim (1983) tarafından geliştirilen ve 28 sorudan oluşan “Örgütsel Çatışma Anketi II” uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: Okul müdürleri, “tümleştirme” yöntemini “sık sık”; “uzlaşma”, “kaçınma”, “hükmetme” yöntemlerini “ara sıra”; “ödün verme” yöntemini ise “nadiren” kullanmaktadırlar. Öğretmenler “tümleştirme” yöntemini “çok etkili”; “uzlaşma”, “kaçınma”, “ödün verme” ve“hükmetme” yöntemini“az etkili” olarak algılamaktadırlar. Öğretmenlerin, müdürlerin çatışma yönetim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin algıları yaş değişkenine göre “tümleştirme” ve “ödün verme” yöntemlerinde eğitim düzeyi değişkeninde ise “ödün verme” ve “uzlaşma” yöntemlerinde farklılık göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :