Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek lisesinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin leonardo da vinci projesi hakkında görüşleri: bir durum çalışması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Meslek Lisesinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin Leonardo Da Vinci projesi hakkında görüşlerini Leonardo Da Vinci projesine katılma nedenleri, Leonardo Da Vinci projesi öncesi yaptıkları hazırlıklar ve Leonardo Da Vinci projesinin sağladığı yararlar olarak betimlemektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır ve bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Görüşme ve yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda üç önemli sonuç ortaya çıkmıştır. İlk olarak Meslek Lisesinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin Leonardo Da Vinci projesine katılmak istemelerinin temel nedeni Avrupa Birliğindeki ülkeleri görme isteğidir. İkincisi, proje öncesi yapılan hazırlıklar arasında Avrupa Birliği üyesi ülkenin kültürel özelliklerini internetten inceleme, CD ve broşürler hazırlayarak eğitim sistemimizi tanıtma ilk sırada yer almaktadır. Son olarak Leonardo Da Vinci projesinin sağladığı en önemli yarar, iki ülkenin eğitim sistemini ve öğretmenlerini kıyaslama olanağı sağlamasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :