Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Advanced placement math scores from 2000 to 2010:does gender still matter?

Yazar kurumları :
Sam Houston State University1
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

The relationship between gender and student performance on the Advanced Placement Calculus AB, Calculus BC, and Statistics exams for the spring 2000, 2005, and 2010 exam administrations were analyzed. Using College Board data for all students (ns > 100,000) in the United States for all three exams in each of the three years, statistically significant relationships were yielded between gender and performance on Advanced Placement math exams. In each of the three exams a higher percentage of boys earned a score of 3 or better than the percentage of girls earning scores of 3 or higher. The performance of boys and girls on these three Advanced Placement exams from 2000 to 2010 was relatively unchanged. Implications of the findings are discussed and suggestions for further research are made.

Özet İngilizce :

Problem: Bu çalışmanın amacı üç gelişmiş matematik yerleştirme sınavında (yani, AB Matematik, Matematik M.Ö. ve İstatistik) öğrenci performansının cinsiyete ne ölçüde bağlı olduğunu zamana göre saptamaktır. Modern Beklenti-Değer Teorisi erkeklerin kızlara göre akademik başarı ya da başarısızlık için farklı beklentiler geliştirebileceğini ve bu nedenle matematiksel görevlerde başarılı olmak için daha fazla motive olabileceklerini ileri sürmektedir. Geleneksel bilgilere göre erkekler kızlara göre matematikte daha başarılıdır fakat bu fikrin doğru olmayabileceğini ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur. Yöntem: Bir nicel ve nedensel-karşılaştırmalı araştırma tasarımı, ABD'deki "College Board Advanced Placement" verilerindeki, Mayıs 2000, Mayıs 2005 ve Mayıs 2010 uygulamalarındaki istatistiklere göre gerçekleştirildi. Bu sınavlardaki veriler içinden özellikle, AP (İleri Yerleştirme Sınavı) sınavlarını Calculus AB, Calculus BC olarak tamamlayan tüm öğrenciler analize dâhil edildi. Veriler College Board Web sitesinden bir Excel dosyasına yüklendi ve Pearson Ki Kare istatistiksel yöntemi kullanılarak analiz edildi. AP sınavlarındaki puanlar College Board tarafından 5, 4, 3, 2 veya 1 puan alan öğrencilerin sayısı ve yüzdeleriyle sağlandı. Bazı veriler cinsiyet ve etnik mensubiyet için ayrı ayrı raporlandı. Bulgular: Üç AP matematik sınavında (Yani calculus AB, Calculus BC ve İstatistik) ve üç dönemdeki her bir sınavda (2000, 2005 ve 2010) test uygulamalarında performanslarının kız ve erkek olmalarına bağlı olarak farklılaştığı ortaya çıktı. İstatistiksel olarak, her durumda (yıllara ve puanlara göre) erkeklerin kızlardan daha yüksek AP puanları aldığı görüldü. Kızların girdiğinden daha fazla erkeğin Calculus BC sınavlarına girdiği ve Calculus BC ve İstatistik sınavlarına giren kız ve erkek öğrencilerin sayısının 2000 yılında yakın olmasına rağmen, istatistik sınavlarını alan erkek öğrencilerin sayısı Calculus BC sınavlarını alan kız öğrencilerin sayısından daha hızlı bir şekilde arttı. Öneriler: Neden kızların daha az başarılı olduğuna dönük çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada cinsiyet üzerine AP matematik sınavlarındaki farklılıkların nedenlerini belirlemek için hiçbir girişimde bulunulmadı. Gelecekteki araştırmalar içinde ele alınması gereken önemli bir sorular vardır:(a) matematik derslerinde kız ve erkekler için farklı öğretmen beklentileri var mıdır?;(b) hangi sosyal ya da kültürel etkenler bu testlerde öğrenci performansını etkiler?; ve(c) öğretmenler için hangi profesyonel gelişime ihtiyaç vardır? Ayrıca, cinsiyet ve AP sınavları performans arasındaki ilişkiyi belirlemek için birkaç tüm yıl devam edecek çalışmalar da yapılabilir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :