Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

E-Dil

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmek üzere sözcük öğretimi ve örnek ders gereci geliştirme önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum Belirtilmemiş1
Görüntülenme :
1186
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancı dil öğretiminde dil öğrenicilerinin dilsel ve iletisimsel becerilerinin gelistirilmesinde sözcük öğretiminin payı büyüktür. Öğrenicilerin anlama becerilerinin gelismesinde de sözcükler önemli bir yere sahiptir. Çünkü sözcüklerin anlamlandırılması sayesinde etkili ve amaca yönelik iletisim sağlanabilmekte, bir bağlam ancak hedef sözcüklerin bilinmesi durumunda kolaylıkla anlasılabilmektedir. Öte yandan, öğrenicilerin sözlükçelerinin gelistirilmesinde ise okuma becerisi çok etkilidir. Çünkü etkin bir süreç gerektiren okuma becerisinde birden çok zihinsel etkinlik gerçeklesmektedir. Öğrenici metinde yer alan yazıbirimleri sadece gözü ile takip etmez, o sözcüklerin diğer sözcükler ile olan iliskilerine, sözcüklerin sözdizimsel, biçimsel, anlamsal özelliklerine de dikkat eder, sözcükleri dilbilgisel örüntüler ile birlikte bir bütün olarak düsünür ve anlamlandırmaya çalısır. Öğrenicinin hedef dili öğrenme amacına uygun ve anlasılabilir dil girdilerinden olusan okuma etkinlikleri hazırlamak önemlidir. Bu okuma metinleri öğreticiler tarafından öğrenicilerin amaçlarına ve dilsel yeterliliklerine göre seçilmeli, eğer öğrenici düzeyinin çok üzerindeyse, bu metinler onlar için uyarlanmalıdır. Eğer özgün değil de olusturulmus bir metin kullanılacaksa yine öğrenicinin dilsel yeterlilikleri göz önünde bulundurularak yasayan dile uygun sözcüklerin ve yapıların yer aldığı metinler gelistirilmelidir. Böylece ders süreci hem öğretici hem de öğrenici açısından daha verimli olacaktır. Bu çalısmanın amacı, yabancı dil öğretimi çerçevesinde okuma becerisinin gelistirilmesinde sözcük öğretiminin önemini örnek bir ders gereci gelistirme önerisiyle açıklamaktır. Çalısmanın ilk bölümünde yabancı dil öğretiminde okuma becerisi ele alınacak, alt becerileri açıklanacak, Avrupa Ortak Basvuru Metnine ve çalısmada ele alınacak olan B2 dil düzeyindeki öğrenicinin okuma becerisiyle ilgili dil yeterliliklerine ve sözcük düzeyi betimlemelerine, ardından sözcük öğretiminin/öğreniminin önemine, sözcük öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilere, uygulama bölümünde ise dersin islenisine ve etkinliklerin incelenmesine, daha sonra da sonuç ve öneriler bölümüne yer verilecektir.

Özet İngilizce :

In foreign language teaching, teaching vocabulary has a big part in developing learners’ both linguistic and comunicational skills. And also words have an important role in the development of learners’ understanding skills. Because by means of words, interpretation can be much more effective and the comunication will be purposeful. And the context is understood clearly only when all the target words are known. Reading skill has influence on developing learners’ lexicon. Because reading skill requires an active process. While reading a lot of mentation is required. Not only the learners leaf through, but also they pay attention to the words’ syntactical, morphological and semantical relationships. They also show regard to grammatical structure. Considering all of them, they handle the words in the sentences as a whole. Preparing reading activities which fit the learners’ purpose on learning the target language is very substantial. Those reading passages held in the lecture must be chosen considering the learners’ aim and linguistic proficiency. If the reading passages are above the learners’ average, they must be simplified. When non-authentic texts are used, the learners’ linguistic proficiencies must be taken into account. The words and the linguistic structures in the sentences must be chosen from the daily language. The aim of this study is to show the importance of vocabulary teaching on reading skill in foreign language teaching and to design a reading material that develop learners’ reading skills in B2 language level in the context of Common European Framework of Reference for Languages.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :