Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

E-Dil

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil – kültür bağıntısı ve avrupa ortak başvuru metni bağlamında yabancı dil olarak türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik gereç hazırlama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum Belirtilmemiş1
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Dilin somut sınırları bulunmayan, oldukça karmasık bir düzene sahip olan ve toplum ile kültür arasında bağ kuran bir dizge olduğu söylenebilir. Bir dili öğrenmenin amacı o dil aracılığı ile iletisim kurmaktır. Ancak iletisimi gerçeklestirebilmek için sadece hedef dile ait olan dilbilgisi kurallarını bilmek yeterli olmamaktadır. Kültür, iletisimin daha verimli sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Dil, kültürün bir öğesi olması ile birlikte onun aktarıcısı ve yaratıcısıdır. Đnsanlar arasındaki her türlü etkilesime, alıskanlıklara, insana ait tüm değerlere kültür adı verilmektedir. Bu çalısmada, Avrupa Birliği tarafından çokkültürlülük ve çokdillilik anlayıslarına dayanan Avrupa Ortak Basvuru Metni bağlamında okuma becerisini gelistirmeye yönelik bir ünite tasarlanmıstır. Bu kapsamda çalısmamızda; dil, kültür, dil-kültür bağıntısı, Avrupa Ortak Basvuru Metni tanımları ve betimlemeleri kuramsal arka planı olusturmada kullanılmıs, çalısma Köroğlu Destanı’nı temel alan örnek bir ünite ile tamamlanmıstır.

Özet İngilizce :

Language is a social fact and it is one of the essential factors for communication. It provides interaction and information among human beings. It may be stated that the language has not got solid limits and it is a complex system which enables and supports connections between culture and society. The aim of learning a foreign language is having a communication with that target language. However, it is not enough to know or grasp the grammar of the target language to establish a correct communication. Culture has an important role here. It is an essential element that provides smooth and accurate communication. Language is an element of culture but also, it is its tranmitter and its creator. We can state that culture is the whole of the whole values which belongs to a society and its people’s interactions and customs. The aim of this study is identified as; preparing and designing a unit to develop reading skills that is identified in European Framework of Referance for Languages which is based on multiculturalism and multilingualism conceptions of the European Union. In this context, definitions of language, culture, language and culture relationship, European Framework of Referance for Languages were used to create and form the theoretical background of this study. The conclusion part of this study ends with a unit that takes examples from Köroğlu Destanı (Epic of Koroglu).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :