Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin yeniden yapılanma sürecinde inovasyona bakış açısı: kardemir örneği

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler küreselleşen rekabet ortamında değişen durumlara ayak uydurmak ve günümüzde etkisini baskın bir şekilde gösteren ekonomik krize karşı tedbirler almak adına yeniden yapılanmaya ve inovasyona yönelmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada yapılan literatür çalışmaları sonucunda inovasyonun yeniden yapılanma sürecinde etkili bir araç olabileceği kanısına varılmış ve yöneticilere uygulanan anketle yöneticilerin yeniden yapılanma sürecinde inovasyona bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada yöneticilerin yeniden yapılanma sürecinde inovasyona bakış açısı “stratejik yönetimin rolü, inovasyon stratejisi, yeniden yapılanma başarı faktörleri, insan kaynakları yönetiminin rolü, inovatif örgüt kültürü ve öğrenen örgüt yapısı” açılarından analiz edilmektedir

Özet İngilizce :

Organizations are forced to run to restructure and innovation in order to adopt changing situations in global competition world and to take preventive measures against the global economic crisis that effects all organizations dominantly in nowadays. At the end of literature studies, innovation is believed to an effective tool for restructuring and with this survey is applied to managers, their point of views about innovation at the restructuring process are displayed in this study. In study, managers’ point of views about innovation at the restructuring process is analyzed in terms of the role of strategic management, the strategy of innovation, performance factors of restructuring, the role of human resources, innovative organization culture and learning organization structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :