Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yargı bağımsızlığı, mülkiyet hakkı ve yolsuzluğun yabancı sermaye girişleri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 2000-2007 yılları arasındaki 71 ülkeye ait yıllık verileri kullanarak bir ülkedeki kurumsal kaliteyi gösteren göstergelerden yargı bağımsızlığının, mülkiyet hakkının ve yolsuzluğun doğrudan ve dolaylı yabancı sermaye girişleri üzerinde etkisi olup olmadığını panel regresyon modelleri yardımıyla analiz etmeye çalışmaktadır.Analiz sonuçlarına göre; yargı bağımsızlığının sağlanmasının, mülkiyet hakkının korunmasının ve yolsuzlukların azaltılmasının dolaylı yabancı sermaye üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Diğer taraftan mülkiyet hakkının korunmasının ve yolsuzlukların azaltılmasının doğrudan yabancı sermaye üzerinde de olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study, by means of panel regression models and by using the sample of 71 countries for the period of 2000-2007, analyzes whether or not judicial independence, property right, and corruption, which are indicators of institutional quality, have impact on foreign indirect and direct capital inflows. According to results, it is seen that providing judicial independence, protection of property right, and reducing corruption have significant effect on foreign indirect capital inflows. On the other hand, protection of property right and reducing corruption have significant effect on foreign direct capital inflows.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :