Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vakıf üniversitesi tercihinin analitik hiyerarşi süreci ile belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, devlet üniversitelerinin sayısının artmasıyla beraber vakıf üniversitelerinin de sayısı artmıştır. Bunun sonucu olarak üniversite tercihi yapacak kişilere çok fazla seçenek sunulmaktadır. Vakıf üniversiteleri fiyat, fiziki ortam, akademik kadro gibi pek çok özellik bakımından farklılaşmaktadır. Genel olarak, üniversite tercihi yapacak bir kişinin üniversitede aradığı özellikler farklıdır. Bu bağlamda, çok fazla üniversite seçeneği içinde kişi tercih yapmakta zorlanmaktadır. Çalışmanın amacı, analitik hiyerarşi süreci ile vakıf üniversitesi tercih edecek bir kişinin vakıf üniversitesi tercih sıralamasının belirlenmesidir. Bu kapsamda, İzmir ili sınırları içinde faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri çalışma kapsamına alınmıştır. Belirlenen kriterler kapsamında tercih sıralaması yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Today, the number of private universities has increased with the increasing number of state universities. As a result, the university will profile people who are too many choices. Foundation universities price, physical environment, differ in many features, such as academic staff. In general, the university will make the profile features of a person different from looking at the university. In this context, a lot of people in the university option for choice, being forced. The aim of the study, the analytical hierarchy process in a person's private universities and private universities will prefer to determine the order of preference. In this context, private universities operating in the province of Izmir, were studied. Made under the order of preference specified criteria.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :